AKTUALNO¦CI
GALERIA
ARTYKUŁY
STREFA UCZNIÓW
KONTAKT


  Szkoła
  Hymn Szkoły
  Aktualno¶ci
  Szkolny wykaz
  podręczników
wejdz na strone e dziennika
  Nasz Patron
  Historia Szkoły
  Szkoła pięknieje..
  Kontakt
  Rekrutacja
  Kalendarz
wejdz na strone technikum
  ZSZR
  Galeria
  Aula
  Siłownia
  Biblioteka
  Budowa Hali
  Zadaj pytanie..
  Odpowiedzi
  Archiwum
  Archiwum II
wejdz
  ''Przedsiębiorcy
  z naszej
  szkoły''
  Dyrekcja
  Grono
  Pedagog
wejdz na strone www.zsjablonka.nowotarski.pl
  Samorz±d
  Matura
  EPKZ
  EPK w Zawodzie
  Konkurs CHALLENGE
  Nasza twórczo¶ć
  Sukcesy
  Sport
  Strefa uczniów
  Dla Gimnazjalisty
  Harcerstwo
  Absolwenci
  Dla Rodziców
  Informacje
  Dzieciom ¦wiata
  www.cke.edu.pl
  Kuratorium Kraków
  OKE Kraków
  www.men.gov.pl
  PCO Nowy Targ
  Muzeum w Z.G.
  Min. Sportu
  MEN wypczynek
Unikalnych wizyt

od 9 XII 2005 roku

Szkoła posiada pracownie komputerowe współfinansowane przez
wejdz na strone
wejdz na strone
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
wejdz na strone www.bgpn.pl
wejdz na strone www.ppwsz.edu.pl/
wejdz na strone www.gmhtrstena.sk//


Aktualno¶ci
   
[galeria]


  
   
    Gratulujemy naszej uczennicy AGNIESZCE SANDRZYK z kl. IIB LO za zajęcie III miejsca w XXXIX Wojewódzkim Przegl±dzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im Andrzeja Skupnia Florka.

Uczennicę przygotował mgr Tadeusz Faron.

  


''Zbrodnia i kara. Procesy niemieckich zbrodniarzy w Krakowie w latach 1946-1948''

    11 lutego 2015 roku w naszej szkole była prezentowana wystawa ''Zbrodnia i kara. Procesy niemieckich zbrodniarzy w Krakowie w latach 1946-1948''. Prelekcję na temat wystawy wygłosił dr Maciej Zakrzewski z Instytutu Pamięci Narodowej. Poprzez zdjęcia oraz inne dokumenty wystawa przypomina zapomnian± kartę z historii dziejów Krakowa. To w siedzibie S±du Okręgowego przy ulicy Senackiej odbywały się procesy największych zbrodniarzy niemieckich z czasów II Wojny Światowej, które wzbudziły zainteresowanie krajowej i zagranicznej opinii publicznej.


  


Dzień Brytyjski w naszej szkole

   

[galeria]


  


Wizyta w PAN w Krakowie

    W dniu 13 stycznia 2015 roku klasa IIc udała się na wycieczkę do Krakowa. Jednym z punktów programu była wizyta młodzieży w Instytucie Fizjologii Ro¶lin PAN. Tam bardzo miło i serdecznie podejmował nas pan profesor Franciszek Janowiak. Bardzo ciekawie i zajmuj±co wprowadzał młodzież w ¶wiat ro¶lin, opowiadał o swoich badaniach naukowych. Młodzież miała również okazję wykonywać samodzielnie elementy do¶wiadczeń i chwilowo poczuć się jak naukowiec. Bardzo dziękujemy Panu Profesorowi za podzielenie się własn± pasj± i prac± w interesuj±cy i zajmuj±cy sposób.

[galeria]


  


Jasełka ''Barki'' w naszej szkole

   
[galeria]


  


INFORMACJA

    [LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ KTÓRZY NIE PODPISALI ANEKSU – kliknij]


  


STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA BARBARY FLASZCZYŃSKIEJ ORAZ ŁUKASZA SŁOWAKIEWICZA

[fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu]        W dniu 18 grudnia br. w Zespole Szkół Technicznych i Placówek odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowotarskiego. Nasi uczniowie Barbara Flaszczyńska oraz Łukasz Słowakiewicz zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy stypendystom wręczył Małopolski Kurator O¶wiaty – pan Aleksander Palczewski.

  

Gratulujemy!!!


   

  


Wigilia w naszej szkole   

   [galeria]


   

  


Wizyta w firmie DELL    W dniach 24-25 listopada 15 uczniów technikum informatycznego z naszej szkoły uczestniczyła w wycieczce zawodoznawczej do Łodzi. Mieli¶my okazję zwiedzić tam jedyn± w Europie fabrykę firmy DELL. Najwięcej atrakcji jako wycieczka mogli¶my zobaczyć w centrum wystawienniczym. Były tam między innymi: Komputery alienvare, okulary OCULUS, monitory 4k, drukarka 3D, różnego rodzaju serwery, oraz masa innego sprzętu komputerowego. Po zwiedzeniu centrum wystawienniczego mieli¶my okazję zaznajomić się z histori± firmy DELL i jej organizacj±. Potem zostali¶my oprowadzeni po lini produkcyjnej. Oprowadzenie przebiegało standardowo, trochę informacji, trochę przygl±dania się lini, ale bez szczegółów, gdyż firma musi strzec tajemnicy. Na lini produkcyjnej nie można było robić zdjęć, nagrywać dźwięku itp. Przed wej¶ciem zostali¶my poproszeni o podpisanie umowy o poufno¶ci danych (więc nie mogę opowiedzieć o szczegółach). Było nawet ciekawie, najciekawiej w centrum wystawienniczym.

Michał Machaj

   [galeria]


   

  


Spotkanie z reprezentantem kadry narodowej w skokach narciarskich
Janem Ziobro
   

   [galeria]


Podziekowanie

    Chcieliby¶my podziękować wszystkim którzy okazali wielkie serce dla małej Lenki Cholewy, która czeka na ciężk± i drog± operacje. Niech nasza pomoc będzie mał± cegiełk± do 600 tysięcy złotych, które s± potrzebne na leczenie.

Uzbierali¶my 1274,37zł

Dziękujemy!

  


Honorowe krwiodawstwo w Zespole Szkół w Jabłonce


    W dniu 28 listopada 2014r. uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce kolejny raz zaangażowali się w Akcję Honorowego Krwiodawstwa. Wielu ochotników podzieliło się jednym z największych darów, jaki można podarować drugiemu człowiekowi – życie. Jak zawsze tak i teraz Akcja Honorowego Krwiodawstwa cieszyła się duż± popularno¶ci±. Do oddania krwi zakwalifikowały się 33 osoby, oddaj±c 14,550 ml krwi. Mamy nadzieję, że z każd± kolejn± edycj± Honorowego Krwiodawstwa będzie nas coraz więcej i, że uratujemy jeszcze więcej ludzi.

Kinga Scechura, IV Ti

      
[galeria]


Dzień orawski w naszej szkole


   

      
[galeria]


Projekt ''Aktywna szkoła - aktywny uczeń''


    W tym roku szkolnym nasz szkoła bierze udział w projekcie pt.''Aktywna szkoła - aktywny uczeń'' organizwoanym przez Studium Prawa Europejskiego. W zwi±zku z tym uczennice klasy trzeciej technikum kelnerskiego przygotowały dla swoich kolegów i koleżanek lekcję pt. ''Zdrowie na telerzu zgodnie z piramid± zywieniow±''. Celem było pokazanie uczniom zdrowego stylu odżywiania oraz wskazanie produktów, które spożywane na codzień w zbyt dużych ilo¶ciach mog± doprowadzić do ciężkich chorób. Dziewczęta ujeły w swej przentacji również jak ważn± rolę odgrywa w naszym życiu aktywno¶ć fizyczna.

      
[galeria]


Otwarcie sali gimnastycznej


    13 listopada 2014 r. w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, przy udziale wielu zaproszonych go¶ci. W pierwszej czę¶ci, uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Poseł na Sejm RP, pan Edward Siarka, Starosta Powiatu Nowotarskiego, pan Krzysztof Faber, dyrektor Delegatury Kuratorium O¶wiaty w Nowym Targu, pani Bożena Bryl, dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, pan Piotr Męderak, pani Aniela Stopka - była dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, pani Bożena Bryja - przewodnicz±ca Rady Rodziców oraz pan Adam Graca - przewodnicz±cy Samorz±du Uczniowskiego. Po uroczystym przecięciu wstęgi, po¶więcenia budynku Sali gimnastycznej dokonał ks. dziekan dekanatu orawskiego Kazimierz Czepiel - proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce.
Następnie wszyscy zebrani zgromadzili się w nowej Sali, gdzie przy udziale Pocztów Sztandarowych, w imieniu Starosty Powiatu Nowotarskiego i całej społeczno¶ci szkolnej go¶ci powitał dyrektor Piotr Męderak. Przemówienia okoliczno¶ciowe wygłosili: Starosta Powiatu Nowotarskiego - Krzysztof Faber, Poseł na Sejm RP - Edward Siarka, dyrektor Delegatury Kuratorium O¶wiaty w Nowym Targu - Bożena Bryl, były dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce - Aniela Stopka oraz radny Powiatu Nowotarskiego, nauczyciel szkoły - Julian Stopka.
Po od¶piewaniu hymnu szkoły rozpocz±ł się przygotowany przez nauczycieli i młodzież program artystyczny, który miał na celu przekazanie nam wszystkim, jak bardzo ważny w życiu każdego człowieka jest sport, który rozwija umiejętno¶ć kształtowania charakteru i osobowo¶ci. Po zakończonym programie artystycznym dyrektor szkoły podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Sali gimnastycznej, gdzie kolejne pokolenia młodzieży będ± mogły realizować m. in. swoje sportowe pasje.

      
[galeria]

   

      
[galeria]

   

      


Wizyta zawodoznawcza

    W ramach Projektu ''Modernizacja Kształcenia Zawodowego W Małopolsce'' 30-31.10.2014r 15 najlepszych naszych uczniów z gastronomii pod opiek± Pani Iwony Paczuskiej brało udział w stażu- wizycie zawodoznawczej. Podczas wyjazdu uczniowie odwiedzili Hotel Sanatoryjny Rabczański Zdrój Medical SPA w Rabce - Zdrój i O¶rodki Jagielonka, ¦wit oraz Kardiologię, następnie zwiedzili i zapoznali się z działalno¶ci± Firmy TYMBARK MWS SP. Z O. O. w Tymbarku. Następnego dnia uczniowie wraz z opiekunem zwiedzali Gospodarstwo Pasieczne - S±decki Bartnik A. i J. Kasztelewicz w Stróżach.

Iwona Paczuska

      


Spotkanie z Pani± Rom± Ligock±


    6 listopada spotkali¶my się w Bibliotece Publicznej w Jabłonce z pani± Rom± Ligock± - znan± malark± i pisark±, autork± bestsellerowych ksi±żek - ''Dziewczynka w czerwonym płaszczyku'', ''Kobieta w podróży'', ''Tylko ja sama''. Pisarka wydała również cztery tomy felietonów ''Znajoma z lustra'', ''Czuło¶ć i obojętno¶ć'', ''Wszystko z miło¶ci'', ''Księżyc nad Taormin±''. Przez wiele lat pracowała jako kostiumolog i scenograf w licznych europejskich teatrach, operach, także w filmie i telewizji. Pani Roma jest osob± niezwykle otwart±, chętnie odpowiada na wszystkie pytania od czytelników. Jedna z czytelniczek tak napisała o jej twórczo¶ci: ''Potrafi, jak nikt inny, z niezwykł± delikatno¶ci± powoli zatrzymać czas, zachwycić się chwil±, oscylować na granicy pesymizmu i optymizmu, subtelnie wplatać w tok opowiadania refleksje i piękne my¶li''. To spotkanie na długo zachowamy w naszej pamięci, pozostan± ksi±żki, autografy i niezapomniane wrażenia.

Elżbieta Faron

      
[galeria]


Spotkanie z przedstawicielami ARMIR


    W dniu 30.10. 2014 na zajęcia praktyczne - prowadzenie produkcji rolniczej, zostali zaproszeni przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pan Józef Michalik - starszy specjalista, przedstawił uczniom projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, szczególnie uwzględniaj±c wsparcie i premie dla młodych rolników na rozwój gospodarstwa i działalno¶ci gospodarczej. Pan Maciej Tylka przedstawił program rolno-¶rodowiskowy i jego szczegółowe cele zwracaj±c szczególn± uwagę na ochronę zasobów genetycznych zwierz±t gospodarskich oraz ochronę siedlisk dzikiej gatunków fauny i fany zagrożonej wyginięciem. Omówiono także jakie warunki musi spełnić rolnik aby otrzymać wsparcie. Spotkanie zakończono odpowiedziami na pytania uczniów i nauczyciela. Uzgodniono także następne spotkanie na styczeń/luty 2015, będzie to szkolenie uczniów w wypełnianiu wniosków o dopłaty oraz dotycz±ce prowadzenia dokumentacji zwierz±t.

Dorota Zmarzlińska

      


   

      


Wycieczka do Doliny V Stawów   

      
[galeria]


Spotkanie z emerytowanymi nauczycielami, pracownikami obsługi oraz administracji naszej szkoły    23 października br z okazji Dnia Edukacji Narodowej w czytelni naszego Zespołu Szkół odbyło się spotkanie z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami tut. Szkoły. Na spotkanie licznie przybyli emerytowani nauczyciele a także pracownicy administracji i obsługi, którzy przez wiele lat pracowali w naszej Szkole. Na pocz±tku spotkania po słowach powitania przez dyrektora szkoły przedstawiciele Samorz±du Uczniowskiego w imieniu całej społeczności naszej Szkoły przekazali najserdeczniejsze życzenia wszystkim zebranym gościom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dalsza część spotkania przebiegła w bardzo miłej i ciepłej atmosferze, gdzie przy kawie i herbacie w czasie serdecznych rozmów z sentymentem i z łezk± w oku wspominano miniony czas.

      
[galeria]


Spotkanie z Panem Tomaszem Pasierbkiem - pracownikiem Babiogórskiego Parku Narodowego    Dnia 22 października 2014 roku odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Pasierbkiem - pracownikiem Babiogórskiego Parku Narodowego. Temat spotkania dotyczył współczesnych zagrożeń ekologicznych.

      
[galeria]


''Mam zawód. Mam fantazję'' – konkurs barmański    Dnia 21.10.2014 roku Zespole Szkół im. Andrzeja ¦redniawskiego w Myślenicach dwie uczennice naszej Szkoły: Anna Dziubek ( klasa III/ Technik Kelner) i Alicja Paś (klasa III Technik Żywienia i usług gastronomicznych) wzięły udział w IV edycji konkursu ''Mam zawód. Mam fantazję'' w konkurencji barmańskiej. Organizatorem wydarzenia był Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego - Wydział Kształcenia Zawodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Konkurs zorganizowano w ramach projektu ''Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce'' a udział w nim wzięło 19 drużyn z różnych szkół województwa małopolskiego. Uczestnicy konkursu prezentowali swoje umiejętności barmańskie wykonując napoje w dwóch kategoriach: short drink (alkoholowy) i long drink (bezalkoholowy) według własnej, nie publikowanej dotąd receptury. Na wykonanie każdego z drinków uczestnicy mieli zaledwie 7 minut. Wcześniej na osobnym stanowisku wykonywali również dekoracje do drinków z jadalnych owoców lub warzyw. Nad przebiegiem konkursu czuwali Panowie należ±cy do Stowarzyszenia Polskich Barmanów: Daniel ¦cierański oraz Piotr Ziaja. Ocenie podlegała m.in. prezentacja butelek, posługiwanie się sprzętem barmańskim oraz w sporz±dzaniu drinków. Komisja degustacyjna, w skład której wchodziły przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego oraz koordynator projektu ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach, oceniała wygl±d drinka, ogólne wrażenie, aromat i smak. Wyniki konkursu poznamy już wkrótce.
Relację z konkursu będzie można obejrzeć w TVP Kraków w następuj±cych terminach:
27 listopada godz. 22.18,
28 listopada godz. 18.00,
29 listopada godz. 10.35.


      
[galeria]


Dzień Edukacji Narodowej   

      
[galeria]


Wycieczka klas maturalnych do Warszawy   

      
[galeria]


   

      


Wycieczka w góry   

      
[galeria]


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015   

      
[galeria]

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      

   

      
wzór podania Szkoła Policealna Dla Dorosłych
wzór podania LO Dla Dorosłych
wzór podania Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Miejsce skłdania dokumentówXI edycja turnieju ''Młoda Krew Ratuje Życie''


   

      

   

      


Rozdanie ¦wiadectw Maturalnych


    Uroczyste rozdanie ¦wiadectw Maturalnych odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014r. o godzinie 11.00 w Auli Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

      

Elektroniczna rekrutacja
InformacjeW maju 2014 roku nasza szkoła otrzymała now± pracownię komputerow± ( [pracownia - galeria kliknij !!!]) na miarę XXI wieku. Ponadto dzięki naszej lokalizacji posiadamy najszybsze ł±cze internetowe dostępne na naszych terenach o prędko¶ci ok 70 Mb/s z sieci± bezprzewodow± dostępn± w całej szkole!

Zapraszamy!!!

Rekrutacja 2014/2015 - Film promocyjny wykonany przez uczniów Technikum informatycznego


   
Na naszym kanale YouTube znajdziesz więcej filmików o Nas.


   


      
[
Kiermasz szkół w OCK - galeria]


Nagrody Starosty dla najzdolniejszych uczniów


   

      

artykuł


KURS KOSMETYCZNO – STYLISTYCZNY


   
W ramach realizowanego projektu pn. ''MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE'' w maju i w czerwcu br. 8 uczennic z naszego Zespołu Szkół tj. z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rolniczej wzięło udział w kursie KOSMETYCZNO – STYLISTYCZNYM.


      
[galeria]


   


      
[galeria]

Dyplom
Dyplom II


Wizyta w Alvernia Studios


   
W dniu 5 czerwca 2014r zwiedzili¶my Alvernia Studios. To największe i najnowocze¶niejsze studio filmowe w Polsce. Wytwórnia ł±czy kompleksowe usługi filmowe z inwestycjami we własne produkcje i koprodukcje. Studio produkuje filmy fabularne przeznaczone do międzynarodowej dystrybucji, projekty muzyczne i reklamowe oraz uczestniczy w produkcji gier wideo.

       [galeria]


ZAWODY PRZYJAŹNI JABŁONKA-TRSTENA


   
W dniu 4 czerwca 2014 r. nasza szkoła była gospodarzem Zawodów Przyjaźni, na których go¶ciła uczennice i uczniów z Gymnazium Martina Hattalu z Trstenej. Uczniowie ze Słowacji skonfrontowali się z najlepszymi sportowcami z ZS Jabłonka w grach zespołowych, lekkoatletyce oraz siłowaniu na rękę.

Podczas ceremonii zakończenia zawodów Pani Dyrektor Aniela Stopka wręczyła pami±tkow± statuetkę dla dyrektora Gymnazium Martina Hattalu z Trstenej Stefana Kristofcaka za wieloletni± współpracę.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następuj±co:

SKOK W DAL
I miejsce Anna Joniak
II miejsce Jadwiga Morzyniec
III miejsce Agnieszka Brandys

I miejsce Daniel Możdżeń
II miejsce Mateusz Pierożek
III miejsce Kamil Jabłoński

PCHNIĘCIE KULĄ
I miejsce Ewelina Kondys
II miejsce Melania Wdówka
III miejsce Katarzyna Stasiak

I miejsce Tomas Korcuska
II miejsce Martin Pekarcik
III miejsce Artur Harkabuz

PIŁKA NOŻNA
Wynik 3:1 dla ZS Jabłonka dziewczęta
Wynik 5:4 dla ZS Jabłonka chłopaki

PIŁKA KOSZYKOWA
Wynik 18:6 dla ZS Jabłonka dziewczęta
Wynik 32:15 dla ZS Jabłonka chłopaki

PIŁKA SIATKOWA
Wynik 25:9, 25:12 dla ZS Jabłonka dziewczęta
Wynik 25:19, 25:13 dla ZS Jabłonka chłopaki

SIŁOWANIE NA RĘKĘ
I miejsce Anna Pawlak
II miejsce Zemjakova Martina
III miejsce Garbiarova Mariana

I miejsce Marcin Plaszczak
II miejsce Martin Pekarcik
III miejsce Tomas Korcuska

Serdecznie gratulujemy naszym sportowcom i życzymy powodzenia na kolejnych Zawodach Przyjaźni.

Nauczyciele wychowania fizycznego


       [galeria]


Konkurs w PWSZ w Nowym S±czu


   
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym S±czu po raz kolejny zorganizowała konkurs maj±c na względzie promowanie i popularyzowanie języków obcych, motywowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do doskonalenia swoich umiejętno¶ci językowych. Uczestnicy Konkursu musieli wykazać się wiedz± i umiejętno¶ciami z zakresu dwóch języków obcych – angielskiego, jako języka obowi±zkowego, oraz do wyboru – języka francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Młodzież znajdowała się pod opiek± mgr Marii Plaszczak.


       [galeria]


''Zniewolony umysł. Intelektuali¶ci w służbie tyranii''


   
Dnia 28 maja 2014 go¶cili¶my w naszej szkole Pana Romana Graczyka, który wygłosił prelekcje dla uczniów klas I i II na temat: ''Zniewolony umysł. Intelektuali¶ci w służbie tyranii''. Prelekcji towarzyszyła wystawa wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Pan Roman Graczyk jest dziennikarzem, teksty jego autorstwa ukazuj± się m.in. w Tygodniku Powszechnym.

mgr Elżbieta Faron       [galeria]
   
Młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rolniczej naszego Zespołu Szkół od już kilkunastu lat sprawuje opiekę nad Obeliskiem Jana Pawła II na Krowiarkach, gdzie wykonuje prace porz±dkowe, sadzi corocznie kwiaty i dba o estetykę tego miejsca. W szczególnych dniach zwi±zanych z osob± Jana Pawła II młodzież naszej Szkoły Zawodowej składa pod Obeliskiem kwiaty i zapala znicze.

mgr Zofia Wójtowicz       [galeria]


Międzynarodowy Konkurs ''Kangur Matematyczny'' w naszej szkole
   
W dniu 20.03.2014 w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce odbył się Międzynarodowy Konkurs ''Kangur Matematyczny''. W¶ród wyróżnionych znaleźli się również uczniowie naszej szkoły:
*W kategorii Junior wyróżnienie zdobyła S±czek Natalia, uczennica klasy I LO
*W kategorii Student wyróżnienie zdobył ¦wistak Grzegorz, uczeń klasy II LO.

Gratulujemy wspaniałego wyniku i życzymy dalszych sukcesów.      

[wyniki]


Domen± ludzk± jest rywalizacja. Ludzie rywalizuj± w różnych dyscyplinach. Jedni osi±gaj± dobre wyniki w sporcie, inni maj± osi±gnięcia naukowe.


   


Nasza uczennica Anna Maria Czesak, oddelegowana do szkoły Adcote (Anglia), podjęła rywalizację w dziedzinie chemii. Wystartowała w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (International Chemistry Olympiad) i zdobyła srebrny dyplom. Zamieszczamy link do informacji ze strony szkoły Adcote: http://www.adcoteschool.org.uk/chemistry-olympiad-success/

Gratulujemy znakomitego wyniku i życzymy dalszych sukcesów.


      


Dzień Angielski w naszej szkole

   
29 maja na auli Zespołu Szkół odbył się obchodzony po raz pierwszy Dzień Angielski. Celem tego przedsięwzięcia było rozbudzenie w¶ród uczniów zainteresowania językiem angielskim i zmotywowanie ich do nauki. W programie spotkania znalazły się prezentacje multimedialne dotycz±ce krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii i USA), film o Londynie, teleturniej wiedzy o kulturze, języku i muzyce. W teleturnieju wzięli udział reprezentanci siedmiu klas, a konkurs wygrała klasa II a LO. Spotkanie zakończył filmik, który w komiczny sposób ukazywał skutki nieznajomo¶ci języka angielskiego i stanowił znakomit± puentę. Dzień Angielski przygotowali uczniowie z klasy II b LO pod opiek± wychowawczyni mgr Natalii Wójcik.

mgr Natalia Wójcik

[galeria]


      


INDYWIDUALNE LEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA POWIATU NOWOTARSKIEGO

   
Dnia 27. 05. 2014r. w Rabce Zdroju odbyły się zawody lekkoatletyczne. Nasz Zespół Szkół zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Pokazał wolę walki i nieustępliwo¶ć do ostatnich metrów.
Dziewczyny zdobyły następuj±ce miejsca na podium, medale i dyplomy:
Anna Joniak kl. IT zajęła I miejsce w biegu na 100m
Anna Morzyniec z kl. IIIc zajęła I miejsce w biegu na 200m
Magdalena Joniak z kl. Ia zajęła II miejsce w biegu na 400m
Jadwiga Morzyniec z kl. Ic zajęła III miejsce w biegu na 400m
Anna Joniak z kl. IT debiutuj±c w skoku w dal I miejsce
Anna Morzyniec z kl. IIIc zajęła III miejsce w skoku w dal
Sztafeta 4 x 100m w składzie: Anna Morzyniec, Angelina Kott, Agata Kubacka i Anna Joniak zajęły I miejsce.
Drużynowo dziewczyny zajęły wysokie II miejsce.
W skład drużyny z Jabłonki wchodziły również: Melania Wdówka, Barbara Bugajska, Anna Obyrtał, Aneta Ry¶, Alicja Gacek, Agnieszka Brandys.

Chłopaki zajęli II miejsce w sztafecie 4 x 100m a Marcin Joniak z kl. IV T zaj±ł II miejsce w skoku w dal oraz III miejsce w biegu na 200m.


Wszystkim gratulujemy i dziękujemy!

Nauczyciele wychowania fizycznego

[galeria]


      


XXXI SYMPOZJUM KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE

   
W dniach 28-31 maja br. delegacja naszej Szkoły brała udział w XXXI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte. W Tym roku gospodarzem Sympozjum było gimnazjum nr 9 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Kielcach. W Sympozjum wzięło udział 25 delegacji ze Szkół nosz¶cych imię Bohaterów Westerplatte. Program był bardzo atrakcyjny dla wszystkich uczestników. Podczas Sympozjum został rozstrzygnięty konkurs na prezentację multimedialn¶ pt: ''¦ladami Bohaterów Westerplatte''. Nasza Szkoła zajęła III miejsce. Wszystkim uczestnikom Sympozjum gratulujemy i czekamy na kolejne spotkanie.

[PLAN RAMOWY]

[galeria]


      
   


      
   


      
[galeria]
   


      
[artykuł]
   


      


Olimpiada Wiedzy Statystycznej

   
29 kwietnia w Urzędzie Statystycznym w Krakowie, uczeń klasy II B Grzegorz ¦wistak uczestniczył w Finale Olimpiady Wiedzy Statystycznej 2014 i zaj±ł wysokie szóste miejsce. Celem Olimpiady jest popularyzacja i promocja statystyki w¶ród uczniów, rozwijanie ich analitycznych zdolności, umiejętno¶ci korzystania z Banku Danych Lokalnych, publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, takich jak Roczniki Statystyczne oraz interpretacji zawartych w nich danych statystycznych. Udział w Olimpiadzie oprócz cennych nagród daje również możliwo¶ć zdobycia indeksu na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Zapraszamy do udziału a Grzegorzowi gratulujemy

      
[galeria]
   


      


EGZAMIN MATURALNY 2014

   
[galeria]


      


Zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych

   


      
[galeria]


Apel sportowy

   


      
[galeria]


Dziewczyny zajęły III miejsce w województwie!

   

Dnia 23.04.2014 r. w Krakowie odbył się Finał Małopolskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej w Korespondencyjnej Lidze Lekkoatletycznej. Dziewczyny zajęły wysokie III miejsce - na 17 szkół z całej Małopolski.

Sukces naszej szkoły rozsławiaj±cy nas w całym województwie to zasługa: Eweliny Kondys kl. IIT, Moniki Lichosyt kl. IIIb, Melanii Wdówki ( pchnięcie kul±), Anny Morzyniec kl. IIIc, Barbary Albertusiak kl. II T (skok w dal), Anny Joniak kl. IT, Angeliny Kott kl. Ia (bieg na 100m), Kamilii Kulak kl. IIb, Magdaleny Joniak kl. Ia, Jadwigi Morzyniec kl. Ic (bieg na 400m), Anny Obyrtał kl. IIa, Anety Ry¶ kl. Ib i Alicji Gacek kl. Ic (bieg na 800m)

Wszystkim dziewczynom gratulujemy!
Dziękujemy za postawę i walkę!

Nauczyciele wychowania fizycznego


      


Spotkanie z byłym ministrem

    Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ramach projektu ''Podhalańska otwarta''' zorganizowała w dniu 8 kwietnia 2014 r. spotkanie z prof. Zbigniewem Ćwi±kalskim. Spotkanie dotycz±ce edukacji prawnej zgromadziło blisko 600 studentów i uczniów szkół powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Celem konferencji było zwiększenie ¶wiadomości prawnej młodzieży, kształcenie wła¶ciwych postaw młodego pokolenia we współczesnym ¶wiecie i ¶wiadomego uczestnictwa w funkcjonowaniu państwa. W spotkaniu brali udział również nasi uczniowie.


      


''Bezcenny dar uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce''

   
W dniu 11.04.2014 r. uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce po raz kolejny zaangażowali się w Akcję Honorowego Krwiodawstwa. Przedsięwzięcie to przebiega corocznie w dwóch edycjach – jesiennej i wiosennej. Wielu ochotników dzieli się wówczas jednym z największych darów jaki można podarować drugiemu człowiekowi – życiem. Jak każda poprzednia, tak i obecna edycja cieszyła się duż± popularno¶ci±. Chętnych było dużo, zakwalifikowały się natomiast 43 osoby, oddając 19,350 l krwi. Uczniowie, którzy po raz pierwszy brali udział w tej akcji, przyznali, iż na pocz±tku byli pełni obaw, lecz później okazało się, że jest to szybki i bezbolesny zabieg. Wydawałoby się, iż celem tego typu akcji nie powinno być bicie rekordów, a jednak od każdego kolejnego litra krwi zależeć może ludzkie życie. Dlatego tak bardzo propagujemy Akcję Honorowego Krwiodawstwa w naszej szkole i cieszymy się, gdy krwiodawców jest coraz więcej.

Tekst: Barbara Flaszczyńska uczennica kl. IIb LO


      
[galeria]
   

[galeria]


      


Seminarium tematyczne

   
08 kwietnia uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jabłonce w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce uczestniczyli w seminarium tematycznym z zakresu nowoczesnych technologii w budownictwie, technice sanitarnej i klimatyzacji. Seminarium odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym S±czu. Podczas spotkania oprócz nowo¶ci technicznych uczestnicy poznawali również system kształcenia zawodowego w Turyngii.

      
[galeria]


4. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem oraz 74. rocznica Zbrodni Katyńskiej

   


      
[galeria]


Piłka ręczna. II Miejsce ZS Jabłonka w Mistrzostwach Rejonu

   
W Suchej Beskidzkiej rozegrano Mistrzostwa Rejonu Szkół ¦rednich w Piłce Ręcznej Chłopców. Mistrzowie 4 powiatów walczyli o prawo występu na Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w Tarnowie. Nasza szkoła zajęła drugie miejsce.

Gratulujemy!!!      


Nasze siatkarki najlepsze w Pucharze Starosty

   

Siatkarki naszego Zespołu Szkół brały udział 4 kwietnia w Wiosennym Turnieju Siatkarskim organizowanym pod honorowym patronatem Starosty Nowotarskiego. Gospodarzem zawodów był Zespół Szkół Ogólnokształc±cych nr 2 im. ¦w. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

Nasze dziewczyny spo¶ród 8 drużyn z całego powiatu zajęły wysokie 1 miejsce. Ten wielki sukces przypieczętowały zwycięstwem w finale turnieju nad siatkarkami ZSO z Lipnicy Wielkiej.

Skład naszej drużyny: Kamila Kulak, Andżelika Kasprzak, Barbara Bugajska, Sylwia Warzecha, Patrycja Zgama, Agata Kubacka, Angelina Kott, Jadwiga Morzyniec, Katarzyna Stasiak, Andżelika Lichosyt, Ewa Król.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wielkie emocje i sportow± walkę.

Nauczyciele Wychowania Fizycznego
Gratulujemy!!!      
[galeria]


Maturzy¶ci na czuwaniu w Częstochowie

   
[galeria]      


Spotkanie z PWSZ z Nowego S±cza


   


      


KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHALLENGE

   
W dniu 03.04.2014 w budynku naszej szkoły odbył się II etap konkursu języka angielskiego Challenge. Konkurs adresowany był do uczniów z lokalnych gimnazjów i składał się z dwóch czę¶ci. II etap konkursu polegaj±cy na przedstawieniu prezentacji poprzedziły eliminacje wewn±trzszkolne (test pisemny ze znajomo¶ci gramatyki i leksyki j. angielskiego). W I etapie konkursu wystartowali uczniowie z 9 gimnazjów, natomiast w etapie II zaprezentowało się o¶mioro uczniów z 5 gimnazjów. Swoj± obecno¶ci± zaszczycili nas uczniowie z gimnazjów w Załucznem, Czerwiennem, Czarnym Dunajcu, Ratułowie i Ludźmierzu wraz z nauczycielami j. angielskiego. Reprezentanci tych szkół przedstawili multimedialne prezentacje o zwyczajach i tradycjach kulturowych dowolnego kraju anglojęzycznego. Poziom drugiego etapu był bardzo wysoki, a wszyscy uczestnicy wykazali się doskonałym przygotowaniem i znajomości± swojego tematu. Prezentacje oceniali nasi nauczyciele j. angielskiego, mgr Natalia Wójcik i mgr Anika Nowicka-Gut. W drugim etapie konkursu zwyciężyła Julia Szymusiak z gimnazjum w Załucznem, drugie miejsce przypadło Renacie Bednarz z gimnazjum w Ratułowie a trzecie zajęły Magdalena Chandza i Wiktoria Wiatrowska z gimnazjum w Czarnym Dunajcu. Dla najlepszych uczniów czekały nagrody, m.in. dyplomy, słowniki, ksi±żki do nauki języka angielskiego, fiszki leksykalne, akcesoria komputerowe, długopisy i wiele innych. Każdy z uczestników otrzymał dyplom z udział w konkursie. Nagrody obecnym wręczyła Pani Dyrektor mgr Aniela Stopka, która pogratulowała uczniom i ich nauczycielom przygotowania i wysokiego poziomu konkursu. Na uczniów i nauczycieli czekał również poczęstunek przygotowany przez 2 klasę T pod kierownictwem Pań mgr Eweliny Gut i mgr Alicji Kołacz. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za przybycie i za pracę włożona w przygotowanie do konkursu.

Nauczyciele języka angielskiego
Mgr Natalia Wójcik i mgr Anika Nowicka-Gut


      

[galeria]

   
2 kwietnia odbyła się uroczysto¶ć zwi±zana z 9 rocznic± ¶mierci papieża Jana Pawła II. Rozpoczęła się ona od zapalenia przez Pani± Dyrektor Anielę Stopkę ¶wiecy ogniem z Lampionu z Kanonizacyjn± Iskr± Miłosierdzia z sanktuarium w Łagiewnikach. Następnie klasa IIa przybliżyła w montażu słowno - muzycznym postać papieża Jana Pawła II oraz chwile jego ¶mierci. Po zakończonym programie głos zabrał pan Julian Stopka opowiadaj±c o swoich spotkaniach z Ojcem ¦więtym oraz odczytuj±c ''Hołd górali polskich''. Młodzież odmówiła koronkę do Bożego Miłosierdzia. Cał± uroczysto¶ć zakończyła Pani Dyrektor oraz od¶piewana przez wszystkich zebranych ''Barka''.

      
[galeria]
Konkurs matematyczny PANGEA

   
Uczniowie naszej szkoły Grzegorz ¦wistak z klasy IIb oraz Wojciech Fiedor z klasy II technikum handlowego odnie¶li duży sukces kwalifikuj±c się do centralnego etapu konkursu matematycznego PANGEA. Etap ten odbył się 28 marca w Warszawie. Obecnie czekamy na wyniki.

      


Licealiada w piłce siatkowej 2014 – wyniki.

   
Jak, co roku najlepsi siatkarze i siatkarki z Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce brali udział w zawodach w ramach Licealiady w piłce siatkowej. W pierwszej kolejno¶ci zawody odbyły się na szczeblu Międzyszkolnego O¶rodka Sportowego w Rabce-Zdroju. Mecze rozegrano 5 marca na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształc±cych w Lipnicy Wielkiej. Konkurentkami naszych dziewczyn były zawodniczki z Lipnicy Wielkiej, Rabki-Zdroju oraz Jabłonki (OHP). Dzięki bardzo dobrej postawie nasze reprezentantki uplasowały się na drugim miejscu uznaj±c jedynie wyższo¶ć zawodniczek gospodarzy. Chłopcy wywalczyli również drugie miejsce, dzięki czemu obydwie te drużyny zakwalifikowały się do rozgrywek wyższego szczebla. Jako pierwsze do rozgrywek w ramach Licealiady powiatu nowotarskiego podeszły dziewczyny. W zawadach w Kro¶cienku, które odbyły się 7 marca udział wzięło 6 drużyn podzielonych na dwie grupy. Od samego pocz±tku emocje były ogromne. Do jednej grupy trafiły reprezentantki ZS w Jabłonce oraz ZSO w Lipnicy Wielkiej, które znały się już dobrze z wcze¶niejszych zawodów. Nasze dziewczyny w swojej grupie wygrały mecz z ZST i P Nowy Targ, natomiast w drugim meczu uległy dziewczynom z Lipnicy Wielkiej. Na szczę¶cie te wyniki wystarczyły do zajęcia drugiego miejsca i awansu. W półfinale Jabłonczanki pokonały zwycięzcę drugiej grupy ZSE w Nowym Targu 2:1. Niestety finał okazał się zbyt trudn± przepraw±. Dziewczyny zmęczone trzysetowym meczem półfinałowym uległy ponownie zawodniczkom z Lipnicy Wielkiej 0:2, a tym samym zdobyły II miejsce. Naszym reprezentantkom należ± się jednak słowa uznania i podziękowania za determinację i walkę do samego końca. Zważywszy na to, że nasza drużyna to głównie pierwszoklasistki liczymy, że za rok będzie jeszcze lepiej. Oto skład drużyny siatkarskiej dziewcz±t: Andżelika Kasprzak (kapitan) III c, Kamila Kulak IIb, Sylwia Warzecha IT, Barbara Bugajska Ib, Katarzyna Stasiak kl. Ic, Jadwiga Morzyniec kl. Ic, Agata Kubacka IT, Patrycja Zgama kl. IT, Angelina Kott kl. Ia Chłopaki z naszego Zespołu Szkół Licealiadę powiatu ukończyli na 3 miejscu. Do półfinału awansowali z drugiego miejsca, w którym niestety ulegli drużynie ZSO Nr 2 Nowy Targ 1:2. W meczu o trzecie miejsce pokonali ZSO Lipnica Wielka 2:1 i z br±zowymi medalami na szyi wrócili do Jabłonki. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim siatkarkom i siatkarzom z naszej szkoły za godne reprezentowanie Zespołu Szkół w Jabłonce.

Nauczyciele wychowania fizycznego      
[galeria]Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole

         
[galeria]Dzień otwarty w naszej szkole

         
[galeria]Bal studniówkowy 2014

         
[galeria]V Międzyszkolny Konkurs Nakrywania Stołów

   
W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Kro¶cienku nad Dunajcem został zorganizowany V Międzyszkolny Konkurs Nakrywania Stołów Okoliczno¶ciowych. Tegoroczn± tematyk± konkursu były ''Sekrety kuchni Watykanu''. Podczas konkursu nasze Uczennice zaprezentowały stoły: Joniak Anna ''Zak±tek papieski'', Kobroń Agata ''Kolacja w Watykanie''.

Gratulujemy pomysłów na aranżację stołów oraz poziomu zaprezentowanych umiejętno¶ci zawodowych

      
[galeria]

   


      


Spotkanie z Panem Bartłomiejem Misińcem

   
Dnia 17 marca 2014 roku w czytelni Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce odbyło się spotkanie z absolwentem naszej szkoły Panem Bartłomiejem Misińcem, autorem powie¶ci historycznych z czasów rzymskich. Na trylogie jego autorstwa składaj± się następuj±ce tomy: ''Pretorianin''(2004), ''Gladiatorzy i piraci''(2009) oraz ''Centurion Proximus''(2011). Trylogia jest powie¶ci± przygodow± adresowan± nie tylko do młodych czytelników. Pan Bartek skutecznie ł±czy pisanie z życiem zawodowym i prac± w mediach. Życzymy mu wielu sukcesów i z niecierpliwo¶ci± czekamy na kolejne tomy powie¶ci.


      
[galeria]

         


Dzień otwarty w naszej szkole 07,03,2014

   
W dniu 7 marca 2014r o godz. 12.00 zapraszamy na Dzień Otwarty w naszej szkole.

Serdecznie zapraszamy !!!

      
   

Serdecznie gratulujemy !!!

      
   

Serdecznie gratulujemy !!!

      
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystaj±c ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl±darki.